Polityka prywatności


1. BF8 sp. z o.o., z siedzibą Warszawie przy ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000595603, NIP 5252642315, REGON 36347766600000, e-mail: biuro@sklep-dekoral.pl (dalej „Administrator”) posiada wyłączne prawo do dysponowania prawami autorskimi do sklepów internetowych pod adresami: sklepdekoral.pl  , www.smart-paint.pl  zwanego dalej „Sklepem”. Do prawidłowego działania Sklepu niezbędne jest gromadzenie i przetwarzanie danych o użytkownikach Sklepu (dalej „Użytkownik”).


2. Dane o użytkownikach uzyskiwane są w trakcje składania zamówienia w Sklepie oraz za pomocą tzw. cookies. W każdej jednak sytuacji Administrator stara się chronić wszelkie informacje podawane przez użytkowników Sklepu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.


3. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony.


4. Administrator informuje, że transmisja danych pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem Sklepu jest szyfrowana za pośrednictwem protokołu SSL (tzw. "bezpieczne połączenie"), w związku z czym dane Użytkownika są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.


5. Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych określa Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).


6. Do danych osobowych zbieranych od Użytkowników Sklepu mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Administratora oraz podmioty działające w jego imieniu.  Zobowiązani są oni do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.


7. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji zamówień złożonych na produkty dostępne w ofercie Sklepu.


8. Administrator uprawniony jest do przetwarzania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel. komórkowego lub stacjonarnego, adresu dostawy oraz adres poczty e-mail.


9. Dane te będą przetwarzane przez Administratora oraz podmioty działające w ich imieniu w celu prawidłowej realizacji zamówień złożonych w Sklepie oraz w innych prawnie dozwolonych celach określonych w Ustawie z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Administratora.


10. Administrator zobowiązany jest do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


11. Administrator zapewniaja Użytkownikom udostępniającym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo poprawiania danych oraz prawo żądania usunięcia danych osobowych umieszczonych w Sklepie. 


12. Administrator stosuje pliki typu „cookies”. Pliki te stanowią małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu (komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do sieci internet). Pliki „cookie”, które stosuje Administrator, zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą oraz unikalny klucz użytkownika, umożliwiający autologowanie użytkownika w ramach korzystania z określonych usług i funkcji Sklepu, dane o produktach przeglądanych przez Użytkownika i dodanych do koszyka, zapisane dane z formularzy wypełnionych przez Użytkownika (w tym dane osobowe niezbędne do realizacji transakcji), dane dotyczące geolokalizacji użytkownika, dane dotyczące historii stron odwiedzonych przez użytkownika.


13. Stosowanie przez Administratora plików „cookie” oznacza, że przechowuje on ww. informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu.


14. Administrator przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach „cookie” w celu prawidłowego działania strony, umożliwienia realizacji transakcji oraz w celu poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora.


15. Każdy rodzaj przeglądarki internetowej oferuje użytkownikom możliwość blokowania i kasowania plików „cookie”. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookie” w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli więc przeglądarka internetowa będzie ustawiona w sposób umożliwiający dostęp do plików „cookie”, oznaczać to będzie dla właściciela Serwisu zgodę Użytkownika na przechowywanie i dostęp do plików „cookie”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” można uzyskać, korzystając z poniższych łączy:


InternetExplorer 

Firefox 

GoogleChrome 

Safari


16. Ograniczenie lub zablokowanie obsługi plików „cookies”, może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu, dla której stosowanie tych plików jest niezbędne.


Uwagi

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres: BF8 sp. z o.o., z siedzibą Warszawie przy ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa, e-mail: biuro@sklep-dekoral.pl