Reklamacje

Reklamacje związane z usługami on-line na www.clean-and-color.pl (niewłaściwe Produkty znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Produktów), a także wszelkie inne reklamacje związane z działaniem Sklepu i złożonym zamówieniem, można składać:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklep-dekoral.pl
wysyłając formularz reklamacyjny na adres: BF8 sp. z o. o., ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w Regulaminie. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.